Dansk SkakDommerforening logo

Dansk SkakDommerforening
(Organization of Danish Chess Arbiters)

25. februar 2018
Husk nye regler for Hurtig- og lynskak fra årsskiftet. Se nyhed.

Kontakt

Dansk SkakDommerforening (DSD) blev stiftet i Århus i 1992, og det årlige kontingent er kun 125 kr. Kontingent indbetales på foreningens konto i Den Jyske Sparekasse, regnr. 9824, kontonr 003320103.

Hvis du ønsker indmeldelse i DSD, kan det ske ved at kontakte
IA Vagn Lauritzen
vagn@skakdommer.dk
2148 2043

Spørgsmål vedr hjemmeside, login og andre emner i den retning bedes rettet til webmaster
Arne Bjørn Jørgensen
arne@skakdommer.dk
2899 0382


Nyheder

Link til reglerne pr 1. januar 2018

Da Dansk Skak Union endnu ikke har ajourført skakhåndbogen på hjemmesiden med de nye regler, er her et link til det relevante bilag fra hovedbestyrelsesmødet, hvor det blev vedtaget.
Vagn Lauritzen 16. januar 2018

+ Nyt Arbiters Magazinepå gaden
Arbiters Magazine nr 5 er nu tilgængeligt på FIDEs hjemmeside, følg eventuelt linket under Skakregler eller til Arbiteres Commission under links. Magasinet indeholder oversigter over ændringerne pr 1. juli i regler for skakspillet, titelreglementet og ratingreglementet. Desværre har man ikke nået at få de nyeste ændringer, der træder i kraft ved årsskiftet, med.

Vagn Lauritzen 29. oktober 2017

+ Ændringer er godkendt af EB
I følge referatet fra mødet i FIDEs Executve Board d. 13-14. oktober er de foreslåede rettelser fra Rules Commission blevet godkendt. De nævnte rettelser træder altså i kraft fra den 1. januar 2018.
Vagn Lauritzen 17. oktober 2017

+ Rettelse
I referatet og tilhørende bilag fra mødet den 9. oktober i Rules Commission er der (heldigvis) sket rettelser, så sanktionerne for ulovligt træk i hurtig-og lynskak er ens, hvad enten dommeren ser det ulovlige træk eller ej. Sanktionen er i begge tilfælde ligesom i skak med almindelig betænkningstid - dog forudsat at modstanderen ikke har foretaget sit næste træk - tidskompensation ved første gang, og tab af partiet ved 2. gang (af samme spiller i samme parti). Tidskompensationen er 2 minutter ved hurtigskak og 1 minut ved lynskak.
Bemærk regelændringerne mangler stadig at blive godkendt af Executive Board.
Vagn Lauritzen 16. oktober 2017

+ Ændringer til FIDEs skakregler, der behandles på k
På den 88. kongres i Antalya behandles forskellige ændringer til skakreglerne. Rules Commission Councillors har holdt et møde den 5-6. oktober, hvor de vedtog ændringerne, som skal endelig godkendes af Executive Board under deres møde fredag og lørdag. Det er altså endnu ikke sikkert at ændringerne bliver vedtaget.
Ændringerne omfatter:
Teksten vedrørende ulovligt træk, træk udført med begge hænder og tryk på uret uden at trække bliver ændret så det er mere tydeligt, at de gælder på lige fod med hensyn til sanktioner (2 minuttter til modstanderen første gang og tab anden gang).
Dommeren skal nu bekendtgøre tidsoverskridelse i hurtig- og lynskak, hvis han ser det (hidtil stod der ”kan”).
Det er ikke længere et krav, at man skal have tid tilbage på sit eget ur, når man vil kræve gevinst på grund af modstanderens tidsoverskridelse i hurtig- og lynskak.
Og, vel nok den væsentligste ændring: Hvis dommeren ser et ulovligt træk i hurtig- og lynskak. Skal han agere som ved normal skak, det vil sige ved første overtrædelse skal modstanderen have 2 minutter ekstra (1 minut ved lynskak) og først ved anden overtrædelse er partiet tabt (eller remis hvis ingen mulighed for mat). Hvis dommeren ikke ser det, kan modstanderen kræve gevinst (også ved første forseelse !?).
Se mødereferat fra mødet i Rules Commission ved at følge linket herunder; i referatet er der link til appendixer, der giver den nøjagtige tekst på forslagene.
Udover dette er der også omtalt anbefalinger og fortolkninger.
Vagn Lauritzen 12. oktober 2017

+ Fide Arbiter seminar i Budapest
Der bliver arrangeret et FIDE Arbiter seminar i Budapest fra den 29 september til den 1. oktober. Undervisningen foregår på engelsk og underviseren er Werner Stubenvoll. Prisen er 200€.
Vagn Lauritzen 1. september 2017

+ Skakregler
Nu er de opdaterede links om skakregler tilgængelige for medlemmerne
Arne Bjørn Jørgensen 6. august 2017

+ Nyeste vedtægter
De gældende vedtægter, som blev ændret og godkendt i 2016 er nu lagt på Skakdommersiden.
Arne Bjørn Jørgensen 3. august 2017

+ Ny quiz på hjemmesiden
Quiz nr. 4 med mange spændende opgaver, samt løsninger hertil er nu klar til brug
Arne Bjørn Jørgensen 2. august 2017

+ 5 Cases er lagt ind på websiden
Case 1,2,3, 5 og 6 er langt ind på medlemssiden, så de kan læses for medlemmer af Skakdommerforeningen
Arne Bjørn Jørgensen 2. august 2017

+ Ny webmaster
Undertegnede har nu overtaget opdateringen af skakdommersiden. Verner står stadig for sidens opbygning og struktur. Dokumenter fra Dropbox vil nu blive lagt ind på websiden
Arne Bjørn Jørgensen 2. august 2017

+ Generalforsamlingsreferatet
Referatet er nu godkendt af dirigenten og det er lagt ud på dropboksen. Ønsker du det tilsendt direkte på mil så sig til.
Vagn Lauritzen 23. april 2017

+ FIDEs regler for skak pr 1. juli 2017
Oversættelsen af det reviderede regelsæt er nu godkendt af Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse.
Det kan ses på medlemmernes dropbox i afsnit 03.
Det kan også fås tilsendt pr mail - kontakt Vagn.
Vagn Lauritzen 17. april 2017

+ Generalforsamling 2017
Til generalforsamlingen var der i alt mødt 7 af foreningens medlemmer. Der var genvalg til Steen Juul Mortensen og Brian Lorenzen til bestyrelsen, og man besluttede indtil videre at have både formands- og kassererposten liggende hos Vagn Lauritzen.
Erik Mouridsen blev nyvalgt som revisor.
Det overvejes at forsøge med et dommerseminar i forsommeren.
Der kommer referat ud til medlemmerne så snart det er godkendt af dirigenten.
Vagn Lauritzen 17. april 2017

+ Medlemssminar er aflyst
Med kun ialt 7 tilmeldte deltagere til seminaret (incl bestyrelsen), har vi besluttet at aflyse. Vi beklager og håber, vi på et andet tidspunkt kan få bedre tilslutning. 

Vi vil forsøge at inddrage medlemmerne i bearbejdningen af oversættelsen på anden måde.
Vagn Lauritzen 28. februar 2017

+ Medlemsseminar d. 4. marts
Der er nu sendt indbydelse ud til medlemmerne. Hvis du ingen har modtaget, så ret henvendelse til Vagn.
Bemærk tilmeldingfrist den 25. februar.
Vagn Lauritzen 14. februar 2017

+ Medlemsbrev december 2016
Der er nu sendt et nyt medlemsbrev ud. Det omhandler igen de nye regler samt et planlagt medlemsseminar i marts.
Vagn Lauritzen 9. december 2016

+ Medlemsmail undervejs
Der er nu snart en medlemsmail undervejs til medlemmerne. Den handler om arbejdet med regelændringer og opdatering af EMT reglementet.
Udkastet til de nye regler for skakspillet, der blev vedtaget på FIDEs kongres i september og som træder i kraft 1. juli næste år, ligger allerede nu på D§Ds dropboks hvor medlemmerne kan hente det.

Vagn Lauritzen 19. oktober 2016

+ Nye vedtægter i Dansk SkakDommerforening
Dansk SkakDommerforening holdt sædvanen tro generalforsamling påskelørdag.
På dagsordenen var der i år nogle forslag til ændring af vedtægterne; de blev alle vedtaget, og det betyder at der herefter i vedtægterne ikke længere figurerer turneringsledere men i stedet skakdommere; der er heller ikke længere 2 forskellige former for medlemsskaber af foreningen. Endvidere er der nu fastsat regler for indkaldelse til generalforsamling, og antallet af bestyrelsesmedlemmer er gjort mere fleksibelt, så der nu blot skal være minimum 3.
Vagn Lauritzen 8. april 2016

+ Vagn har været i arkivet!!
Foreningen er ved at digitalisere gamle D§D-dokumenter.

Vagn har stået på hovedet i arkiverne og det har medført, at medlemsbreve og referater fra generalforsamlinger nu igen ser dagens lys.

Generalforsamlingsreferater. Der er fundet referater fra 22 års generalforsamlinger. Der mangler dog referat fra 1992 (den stiftende) og fra 1999.

Medlemsbreve. 40 medlemsbreve fra perioden juni 1993 til november 2015. Her mangler medlemsbreve fra foreningens første år.

Hvis du er i besiddelse af de manglende referater/medlemsbreve og/eller har bemærkninger til dokumenterne, hører vi meget gerne fra dig. Send en mail til Vagn via vagn@skakdommer.dk

Alle dokumenter kan ses på medlemssiden, som D§D-medlemmer kan tilgå ved at logge ind.
Verner Christensen 12. december 2015

+ Så er vi klar
Skakdommerforeningens hjemmeside er klar til brug.
Hjemmesiden afløser den fysiske mappe, som det er blevet for besværligt og for dyrt at vedligeholde (især porto)

For fremtiden vil nyheder om regelændringer, gennemgang af cases mv. ske via hjemmesiden, suppleret med nyhedsmails.

Medlemmerne vil få tilsendt login-information (brugernavn og kodeord) i løbet af et par dage. Når man er logget ind, har man adgang til medlemssiden, hvor det meste materiale er placeret.

Det er bestyrelsens håb, at hjemmesiden vil være til gavn for de danske skakdommere. Hvis du har forslag til hjemmesiden, spørgsmål til skakregler mv. er du velkommen til at kontakte bestyrelsen (email og telefon kan ses via linket Bestyrelse i menu-linie.
Verner Christensen 18. november 2015
Nyt på medlemssiden

Dommer ved holdkampe
Holdleder
Hurtig- og lynskak
Noteringslisten
Remis
Remiskrav grafisk
Straffe
Dommeren og uret
Spilleren og uret
FIDEs regler for skak juli 2017
Indholdet på medlemssiden kan ses af medlemmer, der logger ind!!


Arbiter i musikken

Skak har været med i mange film og musicals mv. gennem tiderne.
I musicallen fra 1985 Chess af Tim Rice, Benny Andersson & Björn Ulvæus, er et af numrene naturligt nok Arbiter

Se og lyt til videon her og se teksten her.


© Dansk SkakDommerforening, 2015    Bliv medlem af Dansk SkakDommerforening