Dansk SkakDommerforening logo

Dansk SkakDommerforening
(Organization of Danish Chess Arbiters)

22. september 2017
Alle dokumenter fra Dropbox er nu medtaget på Skakdommerforeningens side

Kontakt

Dansk SkakDommerforening (DSD) blev stiftet i Århus i 1992, og det årlige kontingent er kun 125 kr. Kontingent indbetales på foreningens konto i Den Jyske Sparekasse, regnr. 9824, kontonr 003320103.

Hvis du ønsker indmeldelse i DSD, kan det ske ved at kontakte
IA Vagn Lauritzen
vagn@skakdommer.dk
2148 2043

Spørgsmål vedr hjemmeside, login og andre emner i den retning bedes rettet til webmaster
Arne Bjørn Jørgensen
arne@skakdommer.dk
2899 0382


Nyheder

Fide Arbiter seminar i Budapest

Der bliver arrangeret et FIDE Arbiter seminar i Budapest fra den 29 september til den 1. oktober. Undervisningen foregår på engelsk og underviseren er Werner Stubenvoll. Prisen er 200€.
Vagn Lauritzen 1. september 2017

+ Skakregler
Nu er de opdaterede links om skakregler tilgængelige for medlemmerne
Arne Bjørn Jørgensen 6. august 2017

+ Nyeste vedtægter
De gældende vedtægter, som blev ændret og godkendt i 2016 er nu lagt på Skakdommersiden.
Arne Bjørn Jørgensen 3. august 2017

+ Ny quiz på hjemmesiden
Quiz nr. 4 med mange spændende opgaver, samt løsninger hertil er nu klar til brug
Arne Bjørn Jørgensen 2. august 2017

+ 5 Cases er lagt ind på websiden
Case 1,2,3, 5 og 6 er langt ind på medlemssiden, så de kan læses for medlemmer af Skakdommerforeningen
Arne Bjørn Jørgensen 2. august 2017

+ Ny webmaster
Undertegnede har nu overtaget opdateringen af skakdommersiden. Verner står stadig for sidens opbygning og struktur. Dokumenter fra Dropbox vil nu blive lagt ind på websiden
Arne Bjørn Jørgensen 2. august 2017

+ Generalforsamlingsreferatet
Referatet er nu godkendt af dirigenten og det er lagt ud på dropboksen. Ønsker du det tilsendt direkte på mil så sig til.
Vagn Lauritzen 23. april 2017

+ FIDEs regler for skak pr 1. juli 2017
Oversættelsen af det reviderede regelsæt er nu godkendt af Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse.
Det kan ses på medlemmernes dropbox i afsnit 03.
Det kan også fås tilsendt pr mail - kontakt Vagn.
Vagn Lauritzen 17. april 2017

+ Generalforsamling 2017
Til generalforsamlingen var der i alt mødt 7 af foreningens medlemmer. Der var genvalg til Steen Juul Mortensen og Brian Lorenzen til bestyrelsen, og man besluttede indtil videre at have både formands- og kassererposten liggende hos Vagn Lauritzen.
Erik Mouridsen blev nyvalgt som revisor.
Det overvejes at forsøge med et dommerseminar i forsommeren.
Der kommer referat ud til medlemmerne så snart det er godkendt af dirigenten.
Vagn Lauritzen 17. april 2017

+ Medlemssminar er aflyst
Med kun ialt 7 tilmeldte deltagere til seminaret (incl bestyrelsen), har vi besluttet at aflyse. Vi beklager og håber, vi på et andet tidspunkt kan få bedre tilslutning. 

Vi vil forsøge at inddrage medlemmerne i bearbejdningen af oversættelsen på anden måde.
Vagn Lauritzen 28. februar 2017

+ Medlemsseminar d. 4. marts
Der er nu sendt indbydelse ud til medlemmerne. Hvis du ingen har modtaget, så ret henvendelse til Vagn.
Bemærk tilmeldingfrist den 25. februar.
Vagn Lauritzen 14. februar 2017

+ Medlemsbrev december 2016
Der er nu sendt et nyt medlemsbrev ud. Det omhandler igen de nye regler samt et planlagt medlemsseminar i marts.
Vagn Lauritzen 9. december 2016

+ Medlemsmail undervejs
Der er nu snart en medlemsmail undervejs til medlemmerne. Den handler om arbejdet med regelændringer og opdatering af EMT reglementet.
Udkastet til de nye regler for skakspillet, der blev vedtaget på FIDEs kongres i september og som træder i kraft 1. juli næste år, ligger allerede nu på D§Ds dropboks hvor medlemmerne kan hente det.

Vagn Lauritzen 19. oktober 2016

+ Nye vedtægter i Dansk SkakDommerforening
Dansk SkakDommerforening holdt sædvanen tro generalforsamling påskelørdag.
På dagsordenen var der i år nogle forslag til ændring af vedtægterne; de blev alle vedtaget, og det betyder at der herefter i vedtægterne ikke længere figurerer turneringsledere men i stedet skakdommere; der er heller ikke længere 2 forskellige former for medlemsskaber af foreningen. Endvidere er der nu fastsat regler for indkaldelse til generalforsamling, og antallet af bestyrelsesmedlemmer er gjort mere fleksibelt, så der nu blot skal være minimum 3.
Vagn Lauritzen 8. april 2016

+ Vagn har været i arkivet!!
Foreningen er ved at digitalisere gamle D§D-dokumenter.

Vagn har stået på hovedet i arkiverne og det har medført, at medlemsbreve og referater fra generalforsamlinger nu igen ser dagens lys.

Generalforsamlingsreferater. Der er fundet referater fra 22 års generalforsamlinger. Der mangler dog referat fra 1992 (den stiftende) og fra 1999.

Medlemsbreve. 40 medlemsbreve fra perioden juni 1993 til november 2015. Her mangler medlemsbreve fra foreningens første år.

Hvis du er i besiddelse af de manglende referater/medlemsbreve og/eller har bemærkninger til dokumenterne, hører vi meget gerne fra dig. Send en mail til Vagn via vagn@skakdommer.dk

Alle dokumenter kan ses på medlemssiden, som D§D-medlemmer kan tilgå ved at logge ind.
Verner Christensen 12. december 2015

+ Så er vi klar
Skakdommerforeningens hjemmeside er klar til brug.
Hjemmesiden afløser den fysiske mappe, som det er blevet for besværligt og for dyrt at vedligeholde (især porto)

For fremtiden vil nyheder om regelændringer, gennemgang af cases mv. ske via hjemmesiden, suppleret med nyhedsmails.

Medlemmerne vil få tilsendt login-information (brugernavn og kodeord) i løbet af et par dage. Når man er logget ind, har man adgang til medlemssiden, hvor det meste materiale er placeret.

Det er bestyrelsens håb, at hjemmesiden vil være til gavn for de danske skakdommere. Hvis du har forslag til hjemmesiden, spørgsmål til skakregler mv. er du velkommen til at kontakte bestyrelsen (email og telefon kan ses via linket Bestyrelse i menu-linie.
Verner Christensen 18. november 2015
Nyt på medlemssiden

Dommer ved holdkampe
Holdleder
Hurtig- og lynskak
Noteringslisten
Remis
Remiskrav grafisk
Straffe
Dommeren og uret
Spilleren og uret
FIDEs regler for skak juli 2017
Indholdet på medlemssiden kan ses af medlemmer, der logger ind!!


Arbiter i musikken

Skak har været med i mange film og musicals mv. gennem tiderne.
I musicallen fra 1985 Chess af Tim Rice, Benny Andersson & Björn Ulvæus, er et af numrene naturligt nok Arbiter

Se og lyt til videon her og se teksten her.


© Dansk SkakDommerforening, 2015    Bliv medlem af Dansk SkakDommerforening