Dansk SkakDommerforening logo

Dansk SkakDommerforening
(Organization of Danish Chess Arbiters)

28. februar 2017
Medlemsseminar om FIDEs nye version af Regler for Skakspillet. Middelfart den 4. marts. Indbydelse er sendt til alle medlemmer.

Kontakt

Dansk SkakDommerforening (DSD) blev stiftet i Århus i 1992, og det årlige kontingent er kun 125 kr. Kontingent indbetales på foreningens konto i Den Jyske Sparekasse, regnr. 9824, kontonr 003320103.

Hvis du ønsker indmeldelse i DSD, kan det ske ved at kontakte
IA Vagn Lauritzen
vagn@skakdommer.dk
2148 2043

Spørgsmål vedr hjemmeside, login og andre emner i den retning bedes rettet til webmaster
IA,IO Verner Christensen
verner@skakdommer.dk
4068 6151


Nyheder

Medlemsseminar d. 4. marts

Der er nu sendt indbydelse ud til medlemmerne. Hvis du ingen har modtaget, så ret henvendelse til Vagn.
Bemærk tilmeldingfrist den 25. februar.
Vagn Lauritzen 14. februar 2017

+ Medlemsbrev december 2016
Der er nu sendt et nyt medlemsbrev ud. Det omhandler igen de nye regler samt et planlagt medlemsseminar i marts.
Vagn Lauritzen 9. december 2016

+ Medlemsmail undervejs
Der er nu snart en medlemsmail undervejs til medlemmerne. Den handler om arbejdet med regelændringer og opdatering af EMT reglementet.
Udkastet til de nye regler for skakspillet, der blev vedtaget på FIDEs kongres i september og som træder i kraft 1. juli næste år, ligger allerede nu på D§Ds dropboks hvor medlemmerne kan hente det.

Vagn Lauritzen 19. oktober 2016

+ Nye vedtægter i Dansk SkakDommerforening
Dansk SkakDommerforening holdt sædvanen tro generalforsamling påskelørdag.
På dagsordenen var der i år nogle forslag til ændring af vedtægterne; de blev alle vedtaget, og det betyder at der herefter i vedtægterne ikke længere figurerer turneringsledere men i stedet skakdommere; der er heller ikke længere 2 forskellige former for medlemsskaber af foreningen. Endvidere er der nu fastsat regler for indkaldelse til generalforsamling, og antallet af bestyrelsesmedlemmer er gjort mere fleksibelt, så der nu blot skal være minimum 3.
Vagn Lauritzen 8. april 2016

+ Vagn har været i arkivet!!
Foreningen er ved at digitalisere gamle D§D-dokumenter.

Vagn har stået på hovedet i arkiverne og det har medført, at medlemsbreve og referater fra generalforsamlinger nu igen ser dagens lys.

Generalforsamlingsreferater. Der er fundet referater fra 22 års generalforsamlinger. Der mangler dog referat fra 1992 (den stiftende) og fra 1999.

Medlemsbreve. 40 medlemsbreve fra perioden juni 1993 til november 2015. Her mangler medlemsbreve fra foreningens første år.

Hvis du er i besiddelse af de manglende referater/medlemsbreve og/eller har bemærkninger til dokumenterne, hører vi meget gerne fra dig. Send en mail til Vagn via vagn@skakdommer.dk

Alle dokumenter kan ses på medlemssiden, som D§D-medlemmer kan tilgå ved at logge ind.
Verner Christensen 12. december 2015

+ Så er vi klar
Skakdommerforeningens hjemmeside er klar til brug.
Hjemmesiden afløser den fysiske mappe, som det er blevet for besværligt og for dyrt at vedligeholde (især porto)

For fremtiden vil nyheder om regelændringer, gennemgang af cases mv. ske via hjemmesiden, suppleret med nyhedsmails.

Medlemmerne vil få tilsendt login-information (brugernavn og kodeord) i løbet af et par dage. Når man er logget ind, har man adgang til medlemssiden, hvor det meste materiale er placeret.

Det er bestyrelsens håb, at hjemmesiden vil være til gavn for de danske skakdommere. Hvis du har forslag til hjemmesiden, spørgsmål til skakregler mv. er du velkommen til at kontakte bestyrelsen (email og telefon kan ses via linket Bestyrelse i menu-linie.
Verner Christensen 18. november 2015
Nyt på medlemssiden

Medlemsbrev 20. november 2015
Ratingreglementet
Turneringsregler på skemaform
FIDEs Anti-Cheating tiltag
Bondeforvandling
Stillingsgentagelse, trækgentagelse, 50 træks regel og 75 træks regel
Færdigspil
Indholdet på medlemssiden kan ses af medlemmer, der logger ind!!


FA seminar i Prag !!

Et skridt på vejen til at blive skak-dommer i FIDE-regi, skal man bl.a. bestå et FA-seminar. Et bestået FA-seminar giver en norm til FA-titlen. Når man har FA-titlen kan man opnå IA-normer i titel-berettiget turneringer. Mere om FIDEs dommersystem kan findes her.

FA-seminarer afholdes overalt på jorden. Et FA-seminar fandt sted i Danmark i 2010.

Vi vil forsøge at gøre opmærksom på FA-seminarer i nærheden.
Det første seminar i rimelig rejseafstand fra Danmark finder sted i Prag i weekenden 9. - 10. januar 2016 i forbindelse med 15th Prague Open.

Mere om FA-seminaret kan ses her.


Arbiter i musikken

Skak har været med i mange film og musicals mv. gennem tiderne.
I musicallen fra 1985 Chess af Tim Rice, Benny Andersson & Björn Ulvæus, er et af numrene naturligt nok Arbiter

Se og lyt til videon her og se teksten her.


© Dansk SkakDommerforening, 2015    Bliv medlem af Dansk SkakDommerforening