Dansk SkakDommerforening logo

Dansk SkakDommerforening
(Organization of Danish Chess Arbiters)

29. juli 2021
I ønskes alle en god påske 2021.

Arbitersangen fra Chess - med Marti Pellow som arbiter
© Dansk SkakDommerforening, 2015    Bliv medlem af Dansk SkakDommerforening